Privacyverklaring (AVG)

Privacyverklaring voor de website bezoekers van Bodhi Balance

In deze privacyverklaring wil Bodhi Balance, gevestigd in Klarenbeek, die verantwoordelijk

is voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring,

uitleggen wat zij met deze persoonsgegevens van de websitebezoekers doet.

Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring/beleid, kunt u contact opnemen met

Bodhi Balance (Silvia Bloem-Lieferink) via de volgende contactgegevens:

E-mail: info@bodhi-balance.nl

Telefoonnummer: 06 - 29 45 34 46


Van wie verwerkt Bodhi Balance persoonsgegevens?

Bodhi Balance verwerkt alleen persoonsgegevens van degene die contact opneemt voor

yoga, Reiki en/of één van de massages; verder "diensten" genoemd.


Welke persoonsgegevens verwerkt Bodhi Balance en met welk doel worden

deze persoonsgegevens verwerkt?

-Voor- en achternaam:                       *Zodat duidelijk is wie om welke informatie vraagt.

-E-mailadres en/of telefoonnummer: *Om contact te leggen en u te informeren over één van

                                                            de diensten waarvoor u contact opneemt bij Bodhi Balance.

-Bodhi Balance kan evt. gezondheidsgegevens verwerken die u gegeven heeft. Deze gegevens worden schriftelijk en uiterst zorgvuldig verwerkt en alleen met uw toestemming. Wanneer deze gegevens niet meer nodig zijn, zullen ze gelijk worden verwijderd/vernietigd (papierversnipperaar).


Bewaren van de persoonsgegevens door Bodhi Balance

Bodhi Balance bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard. Na het beëindigen van de contactlegging voor één van de diensten, zullen de gegevens verwijderd worden. Wanneer besloten wordt deel te nemen aan één van de diensten van Bodhi Balance, wordt er een privacyverklaring toegestuurd die is afgestemd op de desbetreffende dienst. Hierin wordt nauwkeurig weergegeven welke persoonsgegevens verwerkt worden voor de dienst

waar u zich voor aanmeldt.


Delen van persoonsgegevens met derden

Bodhi Balance verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij het gaat om een

wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken

Bodhi Balance gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Veiligheid van persoonsgegevens bij Bodhi Balance

Bodhi Balance neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op door te mailen (info@bodhi-balance.nl) of te bellen (06 – 29 45 34 46).


De webmail valt onder one.com, zij hebben een Data Processing Agreement (DPA) opgesteld die ervoor zorgt dat persoonlijke informatie die op hun systemen verwerkt wordt, voldoet aan de regels van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Zowel de website als de webmail zijn als veilig ingesteld.   


BODHI BALANCE,

Juli 2019.

  BODHI BALANCE: info@bodhi-balance.nl  /  06 - 29 45 34 46

                                       


BODHI BALANCE

MEER BALANS IN JE LEVEN!